Ashtar is captain of the New Jerusalem

(A ship a trifle bigger than the one below.)

The Ashtar Command is a vast network of benevolent extraterrestrial space
brothers. The Command is a working service branch of the Great White
Brotherhood. Under the auspices of the Ashtar Command are a fleet of lightships
capable of traversing time and dimensions. The Fleet and its personnel, from
many different galaxies, is under the direction of Ashtar himself. Ashtar is a highly
evolved being who works cooperatively with the Ascended Master Jesus-Sananda
to assist planets in upward transition. The Ashtar Command is, at this time, very
involved with Earth and humanity as we are experiencing a very major planetary
shift in frequency alignment. Ashtar and the Command are assisting us in many
ways - from defusing planetary situations to patrolling our skies to working with
individuals to provide healing and personal ascension assistance.

[Back]


Ashtar is de kapitein van het Nieuwe Jeruzalem

(wel een ietsje groter model dan op het plaatje)


Het Ashtar Commando is een wijdvertakt netwerk van goedwillende
buitenaardse ruimte-broeders. Het Commando is een uitvoerende-diensttak
van de Grote Witte Broederschap. Onder auspiciën van het Ashtar Commando
staat een vloot lichtschepen die in staat zijn tijd en dimensies te
doorkruisen. De Vloot en haar uit vele verschillende melkwegstelsels
afkomstige personeel, staat onder leiding van Ashtar zelf. Ashtar is een
hoogontwikkelde wezenheid die samenwerkt met de Opgestegen Meester
Jezus-Sananda om planeten die in opwaartse overgang zijn bij te staan.
In deze tijden is het Ashtar Commando sterk betrokken bij Aarde en de
mensheid, nu wij een zeer fundamentele verschuiving in
frequentie-uitlijning ondergaan. Ashtar en het Commando assisteren ons
op vele wijzen - van het voorkomen van planetaire crisissituaties en het
patrouilleren van ons luchtruim tot het werken met individuen om
genezing en persoonlijke assistentie bij ontstijging te verlenen.

[terug]