Dear Mari-Elise and Hugo,

I just sent you an email answering your transmission and it seems to have disappeared.
Hope this one makes it thru.

Thank you for sending the transmission. You two are doing fantastic work. One or more transmissions per day is amazing.

We had a session with Ashtar today. Before we started Susan called in Security Teams to clear the tape recorder's 3 timelines and 4 dimensions. When we played the tape Susan came thru with her intro but we heard a click when Ashtar came in. We then played it on another machine and we could hear Susan's voice, but faintly with static. I will be looking for someone to clean the tape and make it audible.

Ashtar said that your group at the Hague is the hub for the energies going out over the planet and far beyond. Your transmissions are priceless for not only do they contain info for today but also blueprints for the planet's evolvement and every living being here. WOW !! You are doing important work.

He said to CLEANSE, CLEANSE, CLEANSE !!!

Number one priority is Self, and then connections.

There will be a block of animals removed from the planet and taken elsewhere.
Then he began saying or singing "Ode to the Extinct Mosquito". We had quite a laugh over that.

He described eating an egg as "cannibalizing an abortion". Not sure how serious he was. Maybe I will find out when I cook an egg.

The tape is 45 minutes long with lots more info so I hope we can rescue it.

Love & Blessings,
Edie


Beste Mari-Elise en Hugo,

Zojuist heb ik jullie een email gestuurd met antwoord op jullie doorgeving en die lijkt te zijn verdwenen. Ik hoop dat deze doorkomt.

Dank voor toezending van de transmissie. Jullie beiden doen fantastisch werk. Eén of twee transmissies per dag is onvoorstelbaar.

Wij hadden vandaag een sessie met Ashtar. Voordat we begonnen riep Susan de Veiligheidstroepen te hulp om de drie tijdlijnen en vier dimensies van de bandrecorder te reinigen. Toen we de band afspeelden kwam Susan met haar introductie door maar we hoorden een klik toen Ashtar begon. Toen speelden we hem op een ander apparaat af en konden Susan's stem horen, maar zwak en gestoord. Ik zal iemand zoeken die de band kan schoonmaken en hoorbaar kan krijgen.

Ashtar zei dat jullie Haagse groep de spil is voor de energieën die over de planeet en ver daarbuiten uitgaan. Jullie transmissies zijn onschatbaar omdat ze niet alleen informatie voor vandaag bevatten maar ook blauwdrukken voor de evolutie van de planeet en ieder levend wezen dat hier is. WOW !! Jullie doen belangrijk werk.

Hij zei dat we moesten REINIGEN, REINIGEN, REINIGEN !!!

De eerste prioriteit is ons Zelf, en daarna onze verbindingen.

Een contingent ?dieren' zal van de planeet verwijderd en elders ondergebracht worden. Toen begon hij te zeggen of te zingen, een "Ballade voor de Uitgestorven Mug". We moesten daar erg om lachen.

Hij beschreef het eten van een ei als het "kannibaliseren van een abortus". Ik weet niet zeker of dat serieus bedoeld was. Misschien merk ik het zodra ik weer een ei kook.
De band is 45 minuten lang met heel veel meer informatie, dus ik hoop dat we hem kunnen redden.

Liefde en Zegeningen,
Edie