ASHTAR'S 7 STEPS TO SELF MASTERY

1) Love everyone unconditionally - especially yourself!

2) NEVER criticise yourself (or anyone else).

3) Bless every situation in your life, regardless of whether you view it as 'good' or 'bad'.

4) Open your heart daily, and make a conscious choice to keep your heart open come what may.

5) Maintain a daily dialogue with your I Am Presence/God and ASK for what you need (in accordance with your highest good).

6) Do only that which makes you feel joyous and alive!

7) Believe in yourself, keep the faith and NEVER GIVE UP!


 


ASHTAR'S 7 STAPPEN TOT MEESTERSCHAP OVER JEZELF

1) Heb iedereen zonder enig voorbehoud lief - in het bijzonder jezelf!

2) Bekritiseer NOOIT jezelf (of wie dan ook).

3) Zegen iedere situatie in je leven, onafhankelijk of je die als ?goed' of ?slecht' beschouwt.

4) Open dagelijks je hart, en maak de bewuste keuze je hart open te houden, wat er ook komen moge.

5) Onderhoud een dagelijkse dialoog met je Ik Ben Aanwezigheid / God, en VRAAG om wat je (in overeenstemming met je hoogste goed) nodig hebt.

6) Doe slechts dat wat je een vreugdevol en ten volle levend gevoel geeft!

7) Geloof in jezelf, houd vertrouwen en GEEF NOOIT OP!