Ashtar's message for All of you

Dear Mari-Elise and Hugo,

I have a message for you from Ashtar. I was driving the car (soon to be called an antique, he says) so I could not tape the message. Susan Leland and I were in the car when Ashtar came thru with information for all of you, as in the Whole group that demonstrates at the Peace Palace. He said that it is very fitting for you to be at a "place of peace" at this time since the first focus of the Ashtar Command is PEACE on this planet and All of you are part of the Command altho some may choose not to be, yet. He plans to communicate directly with you through one of your group so one of you will be channeling (willingly) our commander of commanders. He is quite loud and forceful (pounds the table or whatever is available), so you may want to be away from the public eye and in a quiet place. He certainly does have a "commanding" presence.

He also said that each of you has a different specialty, such as one of you will be receiving much medical information while others will be receiving whatever their specialty is.

I am so excited for you, and me, and all of us. What a fantastic experience to be part of!

Much Love,
Edie


Boodschap van Ashtar voor jullie allen

Beste Mari-Elise en Hugo,

Een boodschap voor jullie van Ashtar. Ik reed in mijn auto (die spoedig "antiek" zal heten, zegt hij) dus ik kon de boodschap niet opnemen. Susan Leland en ik waren in de auto toen Ashtar doorkwam met informatie voor jullie allen en de hele groep die voor het Vredespaleis demonstreert. Hij zei dat het voor jullie in deze tijd erg passend was op een "plaats van vrede" te zijn, omdat het eerste punt van aandacht van het Ashtar commando VREDE op deze planeet is en dat jullie allen deel uitmaken van het commando (hoewel sommigen zouden kunnen kiezen dat nog niet te zijn). Hij is van plan rechtstreeks met jullie te communiceren door middel van één van jullie, dus één van jullie (die dat wil) zal voor onze commandant van commandanten het doorgeefkanaal zijn. Hij is behoorlijk luidruchtig en krachtig (klopt op tafel als er één beschikbaar is), dus je zult bij voorkeur weg van het publieke oog en op een stille plaats zijn. Hij heeft zeker een "bevelende" aanwezigheid.

Hij ziet ook nog dat ieder van jullie een verschillende specialiteit heeft, zodat één van jullie veel medische informatie zal ontvangen terwijl anderen zullen krijgen wat hun specialisatie is.

Wat verheug ik me voor jullie, voor mij, en voor ons allen. Wat een fantastische ervaring om deel van te zijn!

Veel Liefde,
Edie