2059(?), received during the demo at the Peace Palace. March 5th, 2004

Are you ready for transfer?

This is Ashtar speaking.

Healing is part of today's demonstration as protection is.
The joy of today's celebration fills the air.
The healing is increasing. Now we have a fundament on which we are able to build for the future.
Nothing is exceptional at this moment. Expect the whole Universe to support you and all the people who are working to get NESARA announced.
The announcement is coming, don't worry.

(A wild free cat is meowing and Thea's dog Kultha is chasing her.)

As you see, lots needs to be done before freedom between animals and humans and between animals is going to be restored. And this is what we are talking about.
Freedom, peace, wholeness for everybody and every being, just as the garden of Eden in your Bible (which was something else). But the reminder of a pure state of blessing being together still lives in every one of you.

We, you and I, like to see this again in Heaven and Earth, in all realms, and everywhere in the Universe.

We need you to help us in our mission through the Galaxy.
You choose the hardest way, the fastest way of doing it, to get at the point of being all to help, to do in Universe what you wish to do.
This was the reason for your Earth mission. Maybe it took longer than you (we) expected, but all that matters is the outcome.
With this training you will benefit from experiences upon experiences.
The training will continue, in this lifetime and there after.

I will leave you now with my regards to all the team, with special thanks for your dedication for this Friday. Enjoy today and your being together.

The blessings from Heaven await you and all inhabitants in and upon Earth.

This is Ashtar saying goodbye.

Transmission finished.


Bericht 2059 (?), ontvangen tijdens de demo bij het Vredespaleis. 5 maart 2004

Ben je er klaar voor?

Hier spreekt Ashtar.

Genezing is onderdeel van de demo van vandaag; genezing zowel als bescherming. De vreugde van de viering van vandaag vult de lucht.

De genezing groeit. Nu hebben we een fundament waarop we voor de toekomst kunnen bouwen.
Niets is uitzonderlijk op dit moment. Verwacht van het hele Universum jullie, en alle mensen die werken om NESARA afgekondigd te krijgen, ondersteuning. De afkondiging komt eraan, geen zorgen.

(Een wilde kat miauwt en Thea's hond Kultha jaagt haar op.)

Zoals je ziet moet er veel gebeuren voordat vrijheid tussen dieren en mensen en tussen dieren onderling hersteld zal zijn. En daarover praten wij nu.
Vrijheid, vrede, heelheid voor iedereen en ieder wezen, precies als de Tuin van Eden in jullie Bijbel (die trouwens iets anders was). Maar de herinnering aan een zuivere toestand van gezegend samenzijn leeft nog steeds in ieder van jullie voort.

Wij, jij en ik, willen dit opnieuw in de Hemel en op Aarde zien, in alle gebieden en overal in het Universum. We hebben je hulp nodig bij onze zending voor de hele Melkweg.
Je kiest de moeilijkste weg, de snelste manier het te doen, namelijk op het punt te komen dat je hulp voor allen bent, om in het Universum te doen wat je wilt doen.
Dit was de reden voor je missie op Aarde. Wellicht dat het langer duurde dan jij (wij) verwacht hadden, maar de uitkomst is het enige dat telt.
Met deze training zul je van vele verschillende ervaringen voordeel trekken. De training zal doorgaan, in dit leven en daarna.

Ik zal je nu verlaten met mijn groeten voor het hele team, met speciale dank voor jullie toewijding deze vrijdag. Geniet van vandaag en van jullie samenzijn. De hemelse zegeningen wachten jullie, zowel als alle bewoners in en op de Aarde.

Dit is Ashtar die gedag zegt.

Overdracht voltooid


... just as the garden of Eden in your Bible (which was something else): this and much more in CosmicClock.doc!